Thống kê

Các chuyến bay trong ngày

# Phi công Loại dù Điểm Thông tin Điểm bay Thời gian
1 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 4.69 25.4km/h 00:11h Sơn Trà 17:29 25-05
2 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 2.06 24.4km/h 00:05h Chua Chan 08:44 25-05

Top 10 phi công tích cực nhất trong tuần (từ 18/05 đến 25/05 )

# Phi công Tổng Điểm Tổng Chuyến Tổng AirTime
1 Steve Pham (StevePham0205) 17.6 4 12:44
2 Văn Khoa Lê (levankhoa) 13.4 11 01:05
3 cuong hoang viet (cuongviet) 8.0 2 01:09
4 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) 7.5 3 12:46
5 Cuong Do Cao (cuongdo186) 5.8 2 01:22
6 Tiep Do Van (Kendo88) 5.6 2 12:36
7 Tran Quoc Toan (ToanTran) 5.2 1 12:10
8 Loan Nguyễn (LonaNguyen) 5.2 6 12:43
9 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 4.9 1 12:12
10 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 3.8 2 12:13