Câu lạc bộ dù lượn Đà Nẵng Team

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org

Mùa bay 2022

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 542,6 597,0 27:59 11 21-12-21
2 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) DAVINCI Tango (C) 365,8 481,8 28:25 21 21-05-22
3 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) ADVANCE Sigma 10 (C) 131,7 211,5 20:54 23 27-03-22
4 Bui Thai (MaxSalem) SKYWALK Chili 4 (B) 70,7 154,9 15:40 23 09-05-22
5 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 70,3 333,8 32:58 60 25-05-22
6 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 42,7 147,8 10:10 31 25-05-22
7 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic (B) 31,2 40,4 02:45 8 10-05-22
8 Thuy Do (dtthuy.89) NOVA Prion 4 (A) 30,0 59,6 04:05 15 30-04-22
9 Huân Tưởng (Thuocdoc) ADVANCE XI (B) 30,0 30,0 02:09 3 19-05-22
10 Le Manh Phu (phutopas) Freedom (B) 3,7 3,7 00:08 1 27-03-22

Bảng tổng tất cả mùa bay

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 1.018,3 7.425,1 501:20 308 21-12-21
2 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) DAVINCI Tango (C) 415,9 1.640,6 130:44 157 21-05-22
3 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 292,8 2.636,7 257:12 422 25-05-22
4 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) ADVANCE Sigma 10 (C) 243,1 3.474,0 366:46 720 27-03-22
5 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 112,7 814,8 85:51 178 25-05-22
6 Le Manh Phu (phutopas) Freedom (B) 111,1 492,7 46:59 87 27-03-22
7 Bui Thai (MaxSalem) SKYWALK Chili 4 (B) 84,2 929,4 94:13 197 09-05-22
8 Huân Tưởng (Thuocdoc) ADVANCE XI (B) 82,9 1.099,9 85:51 259 19-05-22
9 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic (B) 74,2 521,7 39:26 109 10-05-22
10 Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) BGD Wasp (B) 47,3 470,4 30:15 114 02-05-21
11 LAM KASAI (LAMKASAI) NOVA Ion 6 (B) 43,3 59,4 05:57 10 07-08-20
12 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) BGD Base (B) 35,8 61,5 03:27 13 10-11-19
13 Baohoang Van (Baohoangvan) BGD Epic (B) 31,0 200,0 18:56 54 16-02-21
14 Thuy Do (dtthuy.89) NOVA Prion 4 (A) 30,2 77,4 05:52 22 30-04-22
15 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) SKYWALK Tequila 4 (B) 27,6 52,3 07:17 16 25-04-21
16 Duong Hien Hoang (Hoangseagull) ADVANCE Sigma 10 (C) 14,7 14,7 01:06 4 29-06-20

Mùa bay 2021

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 662,0 1.075,9 59:01 23 21-12-21
2 Steve Pham (StevePham0205) BGD Base (B) 292,8 1.136,7 112:39 103 25-05-22
3 Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) DAVINCI Tango (C) 242,0 378,8 29:38 26 21-05-22
4 Dinh TheAnh (NU-Paragliding) ADVANCE Sigma 10 (C) 210,4 980,5 76:50 172 27-03-22
5 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 101,0 343,9 40:35 67 25-05-22
6 Bui Thai (MaxSalem) SKYWALK Chili 4 (B) 56,6 182,9 19:10 36 09-05-22
7 Le Manh Phu (phutopas) Freedom (B) 52,2 70,0 07:27 13 27-03-22
8 Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) BGD Epic (B) 45,0 124,8 11:10 25 10-05-22
9 Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) BGD Wasp (B) 33,1 95,8 08:50 22 02-05-21
10 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) SKYWALK Tequila 4 (B) 22,8 28,9 04:36 9 25-04-21
11 Thuy Do (dtthuy.89) NOVA Prion 4 (A) 17,8 17,9 01:47 7 30-04-22
12 Baohoang Van (Baohoangvan) BGD Epic (B) 17,0 17,0 01:30 4 16-02-21
13 Huân Tưởng (Thuocdoc) ADVANCE XI (B) 8,4 8,4 00:38 2 19-05-22