Câu lạc bộ dù lượn Hội Dù Lượn Thành Phố Hà Nội

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org

Mùa bay 2022

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 542,6 597,0 27:59 11 21-12-21
2 Đinh Trọng Hải (Haidt13) SKYWALK Joint4 (T) 447,4 751,5 43:38 52 08-05-22
3 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 441,1 849,5 51:30 68 05-05-22
4 cuong hoang viet (cuongviet) OZONE Rush 5 (B) 430,3 1.637,7 130:06 101 21-05-22
5 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 369,4 443,1 23:31 11 11-03-22
6 Bach Le Hoang (backtofly) GIN Leopard (D) 344,1 467,4 25:45 16 15-04-22
7 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 333,7 416,2 21:18 11 08-04-22
8 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 (D) 312,1 481,0 32:12 20 24-04-22
9 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 243,8 412,5 27:15 24 04-05-22
10 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 184,5 257,0 26:37 22 22-04-22
11 Duong Vdt (DuongVdt) ADVANCE Iota 2 (B) 171,5 352,6 27:45 25 03-05-22
12 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 136,9 136,9 12:37 6 09-02-22
13 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 122,8 322,6 41:53 25 07-05-22
14 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) OZONE Rush 5 (B) 112,2 112,2 08:00 6 03-04-22
15 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) PHI Maestro (B) 109,6 332,9 21:23 47 17-05-22
16 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Pi 3 (B) 109,0 374,2 34:14 43 20-05-22
17 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 104,6 184,0 23:29 30 02-05-22
18 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 72,9 253,9 32:13 58 01-05-22
19 Tan CAO HA (ngaupin) OZONE MAgnum 2 (T) 59,5 174,5 17:07 51 15-05-22
20 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Summit XC4 (B) 57,0 129,5 15:35 25 03-03-22
21 Vu Sy Hien (VuSyHien) INDEPENDENCE Vip (C) 56,6 56,6 05:00 6 10-11-21
22 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 51,4 75,0 12:08 24 11-04-22
23 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 4 (B) 45,1 157,3 23:56 42 15-05-22
24 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 40,8 187,8 29:59 52 01-05-22
25 Tran Tu (Tu2t) SKYWALK Mescal 5 (A) 40,7 65,1 08:10 13 03-04-22
26 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 40,4 40,4 03:35 5 19-12-21
27 Minh Vo (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 36,8 114,6 22:22 39 14-05-22
28 Hai Anh Ly (Haily) ADVANCE Epsilon 8 (B) 32,8 36,8 03:09 7 25-11-21
29 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) BGD Wasp (B) 32,5 160,4 11:15 47 23-10-21
30 Kien Hoang (KienHoang) OZONE Mojo 5 (A) 30,2 30,2 02:58 4 09-04-22
31 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 22,9 22,9 01:10 1 05-03-22
32 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 21,4 21,4 01:35 5 09-04-22
33 Le Thi To Uyen (Uyenltt) GIN Bolero 6 (A) 12,9 12,9 00:36 3 24-12-21
34 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 10,1 10,1 03:42 5 27-03-22
35 Huan Nguyen (Huan_Nguyen) GIN Bolero 6 (A) 9,6 9,6 00:32 2 09-04-22
36 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 4,5 4,5 00:19 2 06-02-22
37 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 4,1 4,1 00:14 1 01-10-21
38 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) NOVA Prion 4 (A) 3,7 3,7 01:20 3 22-01-22
39 Le Manh Phu (phutopas) Freedom (B) 3,7 3,7 00:08 1 27-03-22
40 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) NOVA Prion 4 (A) 3,7 3,7 00:10 1 28-11-21
41 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 2,6 2,6 00:11 1 19-03-22

Bảng tổng tất cả mùa bay

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Bach Le Hoang (backtofly) GIN Leopard (D) 1.087,1 7.990,9 469:31 282 15-04-22
2 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 1.018,3 7.425,1 501:20 308 21-12-21
3 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 840,8 7.246,2 603:28 517 05-05-22
4 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 816,5 8.286,8 623:37 473 08-04-22
5 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) BGD Wasp (B) 804,7 5.843,5 467:52 647 23-10-21
6 Tan CAO HA (ngaupin) OZONE MAgnum 2 (T) 768,9 3.329,1 205:34 238 15-05-22
7 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 760,5 4.589,4 349:32 257 04-05-22
8 Đinh Trọng Hải (Haidt13) SKYWALK Joint4 (T) 738,3 3.033,8 219:01 219 08-05-22
9 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 (D) 630,2 2.570,9 217:08 190 24-04-22
10 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 613,3 2.633,0 210:26 154 11-03-22
11 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 584,5 1.779,0 120:22 133 01-10-21
12 cuong hoang viet (cuongviet) OZONE Rush 5 (B) 430,3 1.942,4 170:28 147 21-05-22
13 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) NIVIUK Ikuma (B) 407,8 1.183,6 101:46 109 11-10-20
14 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) OZONE Rush 5 (B) 365,3 1.131,8 100:11 75 03-04-22
15 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 360,9 1.763,5 178:47 175 22-04-22
16 Duong Vdt (DuongVdt) ADVANCE Iota 2 (B) 354,2 2.381,7 227:24 247 03-05-22
17 Thien Trinh Duc (thientd87) DUDEK Optic 2 (B) 353,4 946,1 74:14 80 19-03-22
18 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 351,6 2.241,2 261:32 292 07-05-22
19 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 336,8 1.553,7 152:39 153 09-02-22
20 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) BGD Wasp (B) 302,0 1.395,4 126:11 145 12-07-15
21 canh nguyen quang (canhnguyen) UP sumbit 3 (B) 247,6 869,9 88:05 140 09-03-21
22 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) TRIPLE SEVEN Rook 2 (B) 243,2 515,5 45:56 46 07-05-21
23 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 239,2 1.453,4 126:19 196 24-04-21
24 Dao Duc Dat (ducdattv) SUPAIR Step (B) 223,8 1.058,0 124:07 158 12-01-21
25 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Pi 3 (B) 178,3 2.487,1 223:06 377 20-05-22
26 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) PHI Maestro (B) 169,7 1.681,3 123:18 301 17-05-22
27 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) ADVANCE Iota 2 (B) 166,3 596,6 57:36 114 19-01-21
28 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 160,1 520,2 58:08 104 11-04-22
29 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 127,5 666,8 98:56 154 02-05-22
30 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 4 (B) 114,0 1.550,4 163:26 399 15-05-22
31 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 112,6 634,0 65:54 137 05-03-22
32 Le Manh Phu (phutopas) Freedom (B) 111,1 492,7 46:59 87 27-03-22
33 Vu Sy Hien (VuSyHien) INDEPENDENCE Vip (C) 106,4 431,9 45:55 78 10-11-21
34 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Summit XC4 (B) 95,7 780,7 80:03 142 03-03-22
35 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 94,7 442,7 40:08 83 19-12-21
36 Pham Minh Hieu (PanPan) ADVANCE Iota2 (B) 93,3 209,6 21:06 36 27-04-20
37 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 93,0 465,7 40:16 88 09-04-22
38 HOANG PHAM (NAPOLI) ADVANCE Epsilon 8 (B) 73,2 98,0 07:08 10 17-06-20
39 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 72,9 556,4 76:16 153 01-05-22
40 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 71,1 487,5 82:08 140 01-05-22
41 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) ADVANCE Alpha 6 (A) 50,6 145,4 16:01 27 10-10-20
42 Minh Vo (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 48,6 246,4 44:26 75 14-05-22
43 Thao Tong thi (Thaotongthi) NOVA Ion5 (B) 47,5 174,4 20:31 40 13-12-20
44 Kien Hoang (KienHoang) OZONE Mojo 5 (A) 46,1 101,3 22:16 31 09-04-22
45 Tran Tu (Tu2t) SKYWALK Mescal 5 (A) 45,0 295,5 33:12 62 03-04-22
46 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) SKYWALK Tequila 3 (B) 43,6 314,2 32:45 86 07-11-20
47 BACH DUONG (Duongb_hkpb) DUREK Nemo4 (A) 43,2 75,9 06:39 16 09-03-21
48 Hai Anh Ly (Haily) ADVANCE Epsilon 8 (B) 42,0 200,7 14:24 43 25-11-21
49 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 41,0 55,2 07:19 12 06-02-22
50 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 38,6 175,0 32:35 79 27-03-22
51 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) NOVA Prion 4 (A) 36,4 123,4 18:37 55 22-01-22
52 Le Thi To Uyen (Uyenltt) GIN Bolero 6 (A) 29,1 29,1 04:32 5 24-12-21
53 Tran Quoc An (sake) firebird (A) 28,8 28,8 02:00 2 27-02-15
54 Anh Hue Dang (KellyDang) NOVA Prion 3 (A) 25,4 67,0 13:44 28 27-02-21
55 Huan Nguyen (Huan_Nguyen) GIN Bolero 6 (A) 24,6 30,6 03:07 11 09-04-22
56 Trinh Nguyen (Windy92) ADVANCE Alpha5 (A) 19,4 46,2 10:40 24 19-05-21
57 Hung Tran (Hung) OZONE Buzz Z6 (B) 18,3 20,4 03:03 8 26-09-20
58 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) NOVA Prion 4 (A) 14,8 14,8 00:49 4 28-11-21
59 Thanh Nguyen Quang (NguyenQuangThanh) BGD Wasp (B) 8,9 8,9 01:29 1 16-02-19

Mùa bay 2021

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Nghia D. Nguyen (Nghia) GIN Bonanza 2 (C) 662,0 1.075,9 59:01 23 21-12-21
2 Dang Van My (Dangvm) UP K2 3 (T) 646,6 1.642,9 106:11 63 05-05-22
3 Bach Le Hoang (backtofly) GIN Leopard (D) 596,9 775,6 35:14 15 15-04-22
4 Đinh Trọng Hải (Haidt13) SKYWALK Joint4 (T) 570,0 1.057,6 68:56 40 08-05-22
5 Conganh Nguyen (Nguyenconganh) BGD Wasp (B) 477,2 1.159,6 69:03 165 23-10-21
6 Căng Đét (soncaonguyen) DAVINCI XChord (D) 376,9 557,1 38:35 23 11-03-22
7 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 351,6 784,2 89:40 37 07-05-22
8 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 310,6 597,5 55:38 41 22-04-22
9 canh nguyen quang (canhnguyen) UP sumbit 3 (B) 247,6 515,2 52:30 57 09-03-21
10 Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) TRIPLE SEVEN Rook 2 (B) 243,2 515,5 45:56 46 07-05-21
11 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 226,2 310,7 27:21 15 09-02-22
12 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) OZONE Enzo 3 (Z) 213,2 305,6 20:16 13 08-04-22
13 Duong Vdt (DuongVdt) ADVANCE Iota 2 (B) 187,1 496,1 55:17 35 03-05-22
14 Vo Quoc Thang (Voquocthang) OZONE Alpina 3 (C) 171,6 293,5 24:17 22 04-05-22
15 Cuong Ngo (mrcuongnd) NIVIUK Peak 4 (D) 166,8 167,0 09:05 7 24-04-22
16 BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) ADVANCE Iota 2 (B) 146,8 152,4 07:28 9 19-01-21
17 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) PHI Maestro (B) 139,9 495,0 36:39 75 17-05-22
18 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 137,7 172,9 17:09 13 24-04-21
19 Vu Sy Hien (VuSyHien) INDEPENDENCE Vip (C) 89,0 114,8 07:50 12 10-11-21
20 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 4 (B) 87,7 149,1 12:12 26 15-05-22
21 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 87,3 240,1 33:22 50 02-05-22
22 Chu Anh Quan (Quanrau) SKYWALK Chili 4 (B) 85,6 112,7 11:23 11 19-12-21
23 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Summit XC4 (B) 82,7 322,1 41:51 48 03-03-22
24 Tan CAO HA (ngaupin) OZONE MAgnum 2 (T) 71,3 84,1 06:19 18 15-05-22
25 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 70,7 206,9 37:34 49 01-05-22
26 cuong hoang viet (cuongviet) OZONE Rush 5 (B) 63,6 103,3 12:40 13 21-05-22
27 Do Duc Vuong (Dovuong) ADVANCE Iota 2 (B) 62,3 93,8 09:50 13 09-04-22
28 Tran Quoc Toan (ToanTran) ADVANCE Pi 3 (B) 53,5 87,5 11:26 13 20-05-22
29 Le Manh Phu (phutopas) Freedom (B) 52,2 70,0 07:27 13 27-03-22
30 Thao Tong thi (Thaotongthi) NOVA Ion5 (B) 45,4 90,1 11:35 16 13-12-20
31 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 43,5 236,3 32:21 71 01-05-22
32 Minh Vo (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 43,0 125,7 20:40 35 14-05-22
33 Tran Tu (Tu2t) SKYWALK Mescal 5 (A) 42,8 230,5 25:02 49 03-04-22
34 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 40,7 46,7 05:13 9 06-02-22
35 Dao Duc Dat (ducdattv) SUPAIR Step (B) 35,6 35,6 03:19 4 12-01-21
36 BACH DUONG (Duongb_hkpb) DUREK Nemo4 (A) 27,7 27,7 02:43 4 09-03-21
37 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 23,2 23,2 02:59 4 11-04-22
38 Anh Hue Dang (KellyDang) NOVA Prion 3 (A) 22,5 47,4 10:13 22 27-02-21
39 Kien Hoang (KienHoang) OZONE Mojo 5 (A) 20,4 20,4 08:31 6 09-04-22
40 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 19,0 46,4 10:51 27 27-03-22
41 Huan Nguyen (Huan_Nguyen) GIN Bolero 6 (A) 18,2 21,0 02:34 9 09-04-22
42 Le Thi To Uyen (Uyenltt) GIN Bolero 6 (A) 16,2 16,2 03:56 2 24-12-21
43 Trinh Nguyen (Windy92) ADVANCE Alpha5 (A) 14,8 22,9 04:55 11 19-05-21
44 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 14,5 14,5 01:32 3 01-10-21
45 Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) ADVANCE Alpha 6 (A) 13,9 13,9 04:44 2 10-10-20
46 Hai Anh Ly (Haily) ADVANCE Epsilon 8 (B) 13,7 13,7 01:36 2 25-11-21
47 HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) NOVA Prion 4 (A) 11,1 11,1 00:38 3 28-11-21
48 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 10,2 10,2 01:05 2 05-03-22
49 Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) SKYWALK Tequila 3 (B) 7,9 7,9 03:23 2 07-11-20
50 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) NOVA Prion 4 (A) 5,1 5,1 00:20 3 22-01-22
51 Hung Tran (Hung) OZONE Buzz Z6 (B) 3,5 3,5 00:59 1 26-09-20
52 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) NIVIUK Ikuma (B) 2,3 2,3 00:06 1 11-10-20