Câu lạc bộ dù lượn Sài Gòn Paragliding

Tổng hợp số liệu các chuyến bay của phi công dựa theo thông tin trên xcontest.org

Mùa bay 2022

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 184,5 257,0 26:37 22 22-04-22
2 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 136,9 136,9 12:37 6 09-02-22
3 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 122,8 322,6 41:53 25 07-05-22
4 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 104,6 184,0 23:29 30 02-05-22
5 Le Binh (Binhlienxo) GIN Explorer (B) 76,0 140,8 10:48 26 15-05-22
6 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 72,9 253,9 32:13 58 01-05-22
7 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 70,3 333,8 32:58 60 25-05-22
8 Tan CAO HA (ngaupin) OZONE MAgnum 2 (T) 59,5 174,5 17:07 51 15-05-22
9 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 51,4 75,0 12:08 24 11-04-22
10 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 4 (B) 45,1 157,3 23:56 42 15-05-22
11 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 40,8 187,8 29:59 52 01-05-22
12 Minh Vo (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 36,8 114,6 22:22 39 14-05-22
13 Kien Hoang (KienHoang) OZONE Mojo 5 (A) 30,2 30,2 02:58 4 09-04-22
14 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 22,9 22,9 01:10 1 05-03-22
15 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) NIVIUK Koyot 3 (A) 21,2 38,4 08:04 15 01-05-22
16 Hoang Anh Nguyen Thi (Rita-Nguyen) NIVIUK Koyot 4 (A) 11,9 11,9 00:27 3 13-03-22
17 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 10,1 10,1 03:42 5 27-03-22
18 Pham Quochuy (Huypham) NOVA Mentor3 (B) 8,4 8,4 00:37 1 06-12-21
19 Thuy My Nguyen (Thihen) Skywalk masala3 (A) 6,9 6,9 00:28 4 13-10-21
20 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 4,5 4,5 00:19 2 06-02-22
21 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 4,1 4,1 00:14 1 01-10-21
22 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) NOVA Prion 4 (A) 3,7 3,7 01:20 3 22-01-22

Bảng tổng tất cả mùa bay

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Tan CAO HA (ngaupin) OZONE MAgnum 2 (T) 768,9 3.329,1 205:34 238 15-05-22
2 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 584,5 1.779,0 120:22 133 01-10-21
3 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 360,9 1.763,5 178:47 175 22-04-22
4 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 351,6 2.241,2 261:32 292 07-05-22
5 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 336,8 1.553,7 152:39 153 09-02-22
6 Pham Quochuy (Huypham) NOVA Mentor3 (B) 280,5 600,6 48:10 33 06-12-21
7 canh nguyen quang (canhnguyen) UP sumbit 3 (B) 247,6 869,9 88:05 140 09-03-21
8 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 239,2 1.453,4 126:19 196 24-04-21
9 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 160,1 520,2 58:08 104 11-04-22
10 Le Binh (Binhlienxo) GIN Explorer (B) 137,1 904,3 75:02 160 15-05-22
11 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 127,5 666,8 98:56 154 02-05-22
12 Ken Võ (rongxanhla) BGD Adam (A) 124,7 387,7 45:05 68 25-04-20
13 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 4 (B) 114,0 1.550,4 163:26 399 15-05-22
14 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 112,7 814,8 85:51 178 25-05-22
15 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 112,6 634,0 65:54 137 05-03-22
16 Trần Anh (Tran_Anh) SKYWALK Tequila5 (B) 79,6 146,9 16:00 36 13-10-18
17 HOANG PHAM (NAPOLI) ADVANCE Epsilon 8 (B) 73,2 98,0 07:08 10 17-06-20
18 Linh Nguyen (linnie) NOVA Phantom (B) 73,0 231,7 27:55 56 29-05-21
19 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 72,9 556,4 76:16 153 01-05-22
20 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 71,1 487,5 82:08 140 01-05-22
21 Cuong Huynh (cuonghuynh) BGD Adam (A) 55,3 100,8 11:59 26 28-01-18
22 Hieu Duong Trong (wysduong) NIVIUK Hook 3 (B) 54,5 211,6 16:18 58 27-12-20
23 Minh Vo (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 48,6 246,4 44:26 75 14-05-22
24 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) OZONE Mojo 5 (A) 46,9 97,6 12:02 34 16-05-21
25 Kien Hoang (KienHoang) OZONE Mojo 5 (A) 46,1 101,3 22:16 31 09-04-22
26 Thuy My Nguyen (Thihen) Skywalk masala3 (A) 42,0 76,2 05:42 23 13-10-21
27 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 41,0 55,2 07:19 12 06-02-22
28 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 38,6 175,0 32:35 79 27-03-22
29 Tuan Cuong Huynh (namthinh15) GRADIENT Denali (A) 37,4 88,1 07:25 33 19-07-20
30 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) NOVA Prion 4 (A) 36,4 123,4 18:37 55 22-01-22
31 Minh Vo (minhchief) SKYWALK Tequila 5 (B) 35,9 136,8 21:07 41 30-09-20
32 Phat Quach (Andrew_212) BGD Adam (A) 27,4 31,0 07:08 9 02-09-20
33 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) NIVIUK Koyot 3 (A) 26,2 88,1 19:22 38 01-05-22
34 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) PGD 2016 (B) 26,0 55,7 07:41 17 07-06-20
35 Anh Hue Dang (KellyDang) NOVA Prion 3 (A) 25,4 67,0 13:44 28 27-02-21
36 Viet Nguyen (vietnguyen5093) DAVANCI Classic (B) 24,3 27,2 11:20 7 23-08-20
37 Thinh Pham (meoloichoi) Bright 3 (A) 23,4 30,0 08:01 11 21-02-21
38 Hoang Anh Nguyen Thi (Rita-Nguyen) NIVIUK Koyot 4 (A) 23,0 23,0 03:23 6 13-03-22
39 Trinh Nguyen (Windy92) ADVANCE Alpha5 (A) 19,4 46,2 10:40 24 19-05-21
40 Tuan Nguyen (jinz2412) BGD Wasp (B) 18,6 18,6 07:17 5 08-02-19
41 Hung Tran (Hung) OZONE Buzz Z6 (B) 18,3 20,4 03:03 8 26-09-20
42 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) SKYWALK Arak (B) 17,2 44,2 11:24 20 20-02-21
43 Sam Nguyen (haison80) SKYWALK Chili 3 (B) 15,6 15,6 02:02 3 03-10-20
44 Lam Trung Dung (Lamtrungdung) BGD Adam (A) 8,2 10,3 00:41 8 09-04-18
45 Son Luu (Bocau) NIVIUK Takoo 4 (T) 4,3 4,3 00:17 1 02-02-20
46 Trinh Ngo (Trinh) NIVIUK Koyot 4 (A) 3,8 3,8 00:39 3 26-11-20
47 Nguyen Quoc Hoang (Hoangtaynguyen) hoàng (Z) 3,0 3,0 00:44 1 06-01-18

Mùa bay 2021

Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số Chuyến LastFlight
Xếp Hạng Phi công Loại dù Best 6 Flight Tổng điểm Tổng giờ Số chuyến LastFlight
1 Duy Binh Nguyen (Binh) GIN Explorer (B) 351,6 784,2 89:40 37 07-05-22
2 Le Minh (mxminh) ADVANCE Sigma 10 (C) 310,6 597,5 55:38 41 22-04-22
3 canh nguyen quang (canhnguyen) UP sumbit 3 (B) 247,6 515,2 52:30 57 09-03-21
4 Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) OZONE Rush 5 (B) 226,2 310,7 27:21 15 09-02-22
5 KEn HO (Hoduykhanh) NOVA Mentor 5 (B) 137,7 172,9 17:09 13 24-04-21
6 Minh Trung Nguyen (An_Phong) NOVA Mentor 5 (B) 101,0 343,9 40:35 67 25-05-22
7 Anh Nguyen Hai (haianh) SKYWALK Chili 4 (B) 87,7 149,1 12:12 26 15-05-22
8 Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) SKYWALK Arak (B) 87,3 240,1 33:22 50 02-05-22
9 Tan CAO HA (ngaupin) OZONE MAgnum 2 (T) 71,3 84,1 06:19 18 15-05-22
10 Tran Dinh Chien (Chien.matic) SKYWALK Chili 4 (B) 70,7 206,9 37:34 49 01-05-22
11 Le Binh (Binhlienxo) GIN Explorer (B) 58,4 118,9 08:48 19 15-05-22
12 Pham Quochuy (Huypham) NOVA Mentor3 (B) 57,5 57,5 03:13 2 06-12-21
13 Trinh Nguyen (Zero89) PHI Tenor (B) 43,5 236,3 32:21 71 01-05-22
14 Minh Vo (chieftain) SKYWALK Tequila 5 (B) 43,0 125,7 20:40 35 14-05-22
15 TUAN PHAM (PHAMTUAN) GRADIENT Bright 5 (A) 40,7 46,7 05:13 9 06-02-22
16 Phương Nguyễn (phuongnh) NIVIUK Hook 4 (B) 23,2 23,2 02:59 4 11-04-22
17 Anh Hue Dang (KellyDang) NOVA Prion 3 (A) 22,5 47,4 10:13 22 27-02-21
18 Hieu Duong Trong (wysduong) NIVIUK Hook 3 (B) 22,4 22,4 01:46 2 27-12-20
19 Thinh Pham (meoloichoi) Bright 3 (A) 21,4 22,5 05:27 7 21-02-21
20 Kien Hoang (KienHoang) OZONE Mojo 5 (A) 20,4 20,4 08:31 6 09-04-22
21 Huy Dinh Gia (Huydinh) ADVANCE Epsilon 8 (B) 19,0 46,4 10:51 27 27-03-22
22 Chinh Nguyen (Chinhkhoaito) SKYWALK Arak (B) 16,1 26,8 07:48 12 20-02-21
23 Trinh Nguyen (Windy92) ADVANCE Alpha5 (A) 14,8 22,9 04:55 11 19-05-21
24 Tran Hung Thang (thangh253) SKYWALK Arak (B) 14,5 14,5 01:32 3 01-10-21
25 Linh Nguyen (linnie) NOVA Phantom (B) 12,7 12,7 02:40 5 29-05-21
26 Dao Thi Ngoc Diep (NgocDiep) NIVIUK Koyot 3 (A) 11,8 19,4 03:44 15 01-05-22
27 Long Pham Hoang (longruoi) SUPAIR Step (B) 10,2 10,2 01:05 2 05-03-22
28 Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) NOVA Prion 4 (A) 5,1 5,1 00:20 3 22-01-22
29 Sam Nguyen (haison80) SKYWALK Chili 3 (B) 3,9 3,9 00:27 1 03-10-20
30 Hung Tran (Hung) OZONE Buzz Z6 (B) 3,5 3,5 00:59 1 26-09-20
31 Uyen Thao Le Nguyen (SophiaLe) OZONE Mojo 5 (A) 3,3 3,3 00:35 2 16-05-21
32 Trinh Ngo (Trinh) NIVIUK Koyot 4 (A) 0,0 0,0 00:00 1 26-11-20